Shërbimet e Projektimit Grafik në Shqipëri

Një Mënyrë më e Mirë për të Rimodeluar Gjithçka në një Dizajn Mahnitës

Mendoni, Vizatoni, Projektoni, Mënyra e duhur!

Shërbimet Tona të Projektimit Grafik Përfshijnë:

Logo Dezajn

Një “logo” është paraqitja grafike e një marke që, përmes bashkimit të elementeve të caktuara, lejon që ajo të identifikohet dhe diferencohet nga të gjitha të tjerat. Kjo paraqitje përbëhet nga elementë të tillë si tipografia ose grafika. Një logo gjithashtu lejon kompaninë të transmetojë vlerat e saj dhe vizionin që ajo ka përmes shërbimeve të saj.

Procesi i krijimit të logos mund të jetë pak më i plotë se sa tregohet në shikim të parë, pasi që për të përfaqësuar dhe krijuar një harmoni të përsosur të secilit element, duhet të kryhet një proces mjaft i gjerë kërkimor, i cili arrihet përmes njohjes së projektuesi dhe informacioni i siguruar nga kompania. Të gjithë këta elementë së bashku rezultojnë në një pjesë unike dhe koncize.

Për krijimin e një logo, nuk ka asnjë kufizim, secila kompani kërkon të identifikojë veten ashtu siç e konsideron më të mirë, por brenda krijimit të logove ka lloje të ndryshme që janë pak më specifike. Ne do t’ju tregojmë më shumë rreth tyre.

Llojet e logove

Logotipi

Logotipi përdoret për të përfaqësuar grafikisht emrin e ndërmarrjes. Kjo arrihet me anë të letrave ose tipografive. Një element i rëndësishëm për këtë lloj logos është që fjalët ose elementi që do të përfaqësohet duhet të përdoren në një mënyrë krejt të lexueshme.
Një shembull i qartë i markave me këtë lloj logo mund të jetë Coca-Cola. Kjo logo është azhurnuar me kalimin e viteve, por gjithmonë ka qenë shumë e qartë kur bëhet fjalë për t’u përfaqësuar, duke mbajtur një koncept të thjeshtë që ua bën më të lehtë njerëzve të mbajnë mend.

Izotopi

Izotopi përdoret si një element simbolik për të përfaqësuar vizualisht një markë. Mund të konstituohet nga një imazh ose një simbol, duke krijuar një ikonë. Kjo ikonë nuk varet nga elementë të tjerë si tipografia. Sidoqoftë, është e rëndësishme të përmendet se ky lloj i logos në shikim të parë, nuk mund të bëjë shumë të qartë se çfarë marke i referohet, siç është rasti i eksitimit, VolksWagen ose Chanel, prandaj është e rëndësishme që ata të nxisin njerëzit për atë që ata merren me të, dhe kjo arrihet përmes reklamimit të tyre. Ndërsa koha kalon, përdoruesit do të fillojnë të lidhin produktin e markës me simbolin e saj në një mënyrë më të mirë.

Imagotipo

Imagotipet, si izotipet, janë një kombinim i imazhit dhe tipografisë; megjithatë, ka dallime. Në rastin e imagotipave, tipografia mund të ndahet në mënyrë të përsosur nga imazhi. Ndryshe nga izologot, këtu ekziston një kombinim i imazhit dhe tipografisë, këto dy elemente janë krijuar për të plotësuar njëri-tjetrin pa humbur kuptimin e tyre.
Marka të tilla si Spotify, Lacoste dhe Movistar janë përfaqësime të mira të këtij koncepti logo.

Izologo

Izologo, si llojet e tjera të logove, shërben për të identifikuar dhe përfaqësuar një markë në një mënyrë vizuale. Kjo bëhet përmes zbatimit të një imazhi dhe një tipografie. Në këtë lloj logos, ekziston një shkrirje midis tipografisë dhe imazhit, gjë që bën që këto dy elemente të mos ndahen.
Ju mund të shihni shembuj të logove në marka të mëdha si Pizza Hot, Burger King, Claro dhe shumë marka të tjera të njohura.

Karta Biznesi dhe Artikuj Shkrimi

Këto janë elemente themelore kur bëhet fjalë për shitjen e produkteve të një kompanie. Ato përmbajnë informacion me interes për klientët, nga numrat e kontaktit, specifikimet e produkteve ose ofertat në dispozicion dhe shumë më tepër. Por, për të goditur gozhdën në kokë, duhet të përmbushen një numër i caktuar rregullash.
Dizajni është një pjesë e rëndësishme, sepse është mënyra në të cilën ju do të paraqisni idenë ose shërbimin që dëshironi të promovoni, por elementë të tillë si lloji i letrës, cilësia e shtypjes dhe madhësia e duhur gjithashtu merren parasysh.

Projektimi i Broshurave

Broshurat janë një mjet që lejon një kompani të rrisë në mënyrë efektive suksesin e saj përmes përhapjes së një produkti ose shërbimi. Cilësia e një produkti mund të pasqyrohet në një mënyrë të mirë përmes një modeli cilësor. Broshurat zakonisht përcjellin një mesazh mjaft të shkurtër, por ato janë shumë efikase në botën e biznesit. Një element mjaft klasik kur bëhet fjalë për shpalljen e informacionit.

Projektimi i posterit

Kjo është një gjë thelbësore kur bëhet fjalë për të komunikuar vizualisht një mesazh për një numër të madh të njerëzve për të parë. Në botën e marketingut kjo ka një lehtësim të madh pasi është një mënyrë masive për të informuar diçka, pasi qëllimi i krijimit të tij është të tërheq vëmendjen tek teksti ose imazhi që është në qendër të tij. Duhet të theksohet se rritja e saj ka qenë e madhe, pasi duhet të marrim parasysh që ne jemi rritur si shoqëri dhe gjithashtu për sa i përket teknologjisë, kështu që shumë gjëra kanë ndryshuar që nga hera e parë që u bë. Por është akoma në fuqi si një nga mediat më të rëndësishme të komunikimit vizual për sektorë të ndryshëm të shoqërisë.

Projektim Fletëpalosjesh

Ky term i referohet të gjitha llojeve të fletushkave që kanë përmasa të vogla dhe përdoren për të reklamuar disa informacione, kauza ose biznes. Çfarëdo që të jetë, mund të zbatohet në një fletushkë. Siç kemi thënë, karakteristikat e tyre kryesore janë se ato janë të vogla dhe praktike, dhe në rastin e të qenit fizike, që ato janë bërë nga materiale të ngjashme me letrën, ose që ato janë thjesht të buta.
Funksionet e tij variojnë nga reklamimi i një fushate në një nivel reklamimi, deri te kujdesja për informacionin e një kompanie dhe shpërndarjen e tij, duke qenë jo më shumë se një medium reklamues. Stillshtë akoma në fuqi falë dobisë së saj dhe shtrirjes së saj të madhe, pasi forma e tij tërheq shumë vëmendje dhe në varësi të modelit që ka, do të bëjë që shumë njerëz të interesohen për ato që keni për të thënë.

Projektim i Rrjetit Mobil

Dizajni i uebit është një detyrë zhvillimi i së cilës varet jo vetëm nga dizajni i zakonshëm i faqes. Është një punë e dizajnit grafik, si dhe ndërfaqes, ndërveprimit dhe marketingut; qëllimi i të cilit është përshtatja me të tashmen dhe evolucionin e internetit në bashkëpunim me shoqërinë. Konsumi i përmbajtjes është motori kryesor i krijimit të faqes në internet, ai është i orientuar ekskluzivisht tek publiku, duke marrë parasysh bazat e domenit që e ekspozon atë, në mënyrë që të sigurojë përvojën më të mirë të përdoruesit.

Dizajni i uebit shkon krah për krah me krijimin e mirë të përmbajtjes dhe informacionin e paraqitur mirë. E përpunuar mirë, një faqe në internet mund të gjenerojë miliona vizita, një marrëdhënie të mirë me përdoruesin dhe probabilitet të lartë të krijimit të kontaktit me klientët e mundshëm.

Dizajni i uebit është një aktivitet që konsiston në planifikimin, dizenjimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit. Nuk është thjesht zbatimi i dizajnit konvencional pasi që ajo mbulon aspekte të ndryshme si dizajni grafik në internet, dizajni i ndërfaqes dhe përvoja e përdoruesit, të tilla si lundrimi, ndërveprimi, përdorshmëria, arkitektura e informacionit; ndërveprimi mediatik, ndër të cilët mund të përmendim audio, tekst, imazh, lidhje, video dhe optimizim të motorëve të kërkimit. Shpesh shumë njerëz punojnë në ekipe që mbulojnë aspekte të ndryshme të procesit të dizajnit, megjithëse ka disa dizajnerë të pavarur që punojnë vetëm.

Bashkimi i dizajnit të mirë me një hierarki të përpunuar mirë të përmbajtjes rrit efikasitetin e internetit si një kanal komunikimi dhe shkëmbimi të të dhënave, duke siguruar mundësi të tilla si kontakti i drejtpërdrejtë midis prodhuesit dhe konsumatorit të përmbajtjes.

Karikatura dhe Komike

Ky është një lloj komunikimi vizual ku një artist mund të krijojë skica ose ilustrime dhe të shprehë ide, mendime dhe madje histori. Teksti gjithashtu mund të shtohet, dhe kjo është një mënyrë didaktike dhe argëtuese për ta bërë atë. Zakonisht lloji i tipografisë së përdorur varet shumë nga stili i shkrimit që duhet të përdoret për të shprehur idetë. Ata mbajnë një vijë midis dialogut, narracionit dhe tingujve shtesë që mund të simulohen në vetë komikun.

Modele 3D dhe Projektim i Produkteve

Ai konsiston në krijimin dhe replikimin e çdo materiali tre-dimensional, qoftë i animuar ose jo, përmes programeve të dizajnit dixhital. Modeli 3D mund të bëhet duke dhënë një model 2D ose duke përdorur simulime të disa fenomeneve fizike, në të njëjtën mënyrë modelet 3D mund të riprodhohen nga printerët 3D.

Është procesi i bërjes së paraqitjeve teknologjike të çdo materiali tre-dimensional (të pajetë ose të animuar) përmes një programi teknik. Ky është ai që ne e quajmë një model 3D, ai mund të trajtohet si një imazh dy-dimensional përmes një procesi të quajtur pasqyrim 3D, ose i përdorur në simulimet kompjuterike të fenomeneve fizike, modeli gjithashtu mund të krijohet fizikisht duke përdorur pajisje shtypi 3D.
Këto forma mund të prodhohen manualisht dhe përparimi i krijimit i ngjan shumë bërjes së skulpturave (në botën dixhitale), ose ato mund të prodhohen automatikisht duke përdorur një skaner 3D.

Projektimi i Kopertinës së Librit

Pamja e parë e një libri është e rëndësishme të merret parasysh zhanri i tij dhe ajo për të cilën bëhet fjalë. Nëse kalojmë sipas asaj që ndodh zakonisht, ne do ta blejmë librin në varësi të mënyrës se si duket, prandaj është mjaft e rëndësishme që ky dizajn të tërheq vëmendjen për të tërhequr audiencën, kjo së bashku me një emër tërheqës.
Duhet të jetë një metodë reklamuese e vetë librit, që kopertina të bëjë shpërndarjen e vet. Kur zgjedh një libër, së pari tërheq vëmendja kopertina, pastaj përmbledhja, dhe nëse lexuesi është akoma i interesuar, ai me siguri do ta marrë librin.

Bluza dhe Tregëti

Marketingu është në ditët e sotme opsioni më i mirë për kompanitë e vogla dhe të mëdha për të promovuar produktet e tyre. Një krijim i mirë i përmbajtjes, qofshin artikuj, shënime apo reklama në rrjete, është një mundësi e mirë për të gjeneruar ndikim tek publiku në mënyrë që të jetë më e lehtë për të bërë markën e kompanive dhe për të rritur normat e shitjeve.
Tregëtia e personalizuar për kompanitë është një mënyrë e thjeshtë, ekonomike, e drejtpërdrejtë dhe me ndikim të lartë për të reklamuar kompaninë tuaj. Një artikull i mirë i personalizuar me logon tuaj do të përmirësojë markën e kompanisë suaj, imazhin e saj dhe mund të ndihmojë në rritjen e shitjes së çdo produkti ose shërbimi.

Arkitekturë dhe Projektim i Brendshëm

Arkitektura dhe dizajni i brendshëm ka të bëjë me ripërdorimin, modelimin dhe përcaktimin e hapësirave pa ndonjë dobi të tanishme. Është një mënyrë e re ekologjike e përdorimit të hapësirave boshe të urbanizmit për t’u dhënë atyre një kuptim krejt të ri. Sidoqoftë, nuk ka të bëjë me ndryshimin e hapësirës, por me ripërdorimin e saj pa ndryshuar thelbin e saj me ndryshime të thjeshta, të arritshme dhe në modë. Mund të konsiderohet një lloj revolucionar i artit, i mirë me mjedisin dhe jashtëzakonisht i dobishëm për shoqërinë tonë gjithnjë në zgjerim.

Arkitektura e brendshme është përgjegjëse për rikonceptimin e hapësirave para-ekzistuese. Objektivi i tij është të japë përdorime të reja për një ndërtesë ose një pjesë të saj. Kjo është arsyeja pse ajo lidhet me arkitekturën e qëndrueshme dhe dizajnin e brendshëm.
Kështu, kjo qasje merr parasysh larminë e përdorimeve që mund t’u jepen ndërtesave. Duke rimenduar paraqitjen e brendshme, një atmosferë e re mund t’i jepet sipërfaqes. Ky do të ishte koncepti më i afërt me stilimin.
Por gjithashtu mund ta përdorni për qëllime më revolucionare. Projektet e brendshme mund të jenë aq të thjeshta sa një reformë e aksesit ose aq të përpunuara sa një dorëheqje e shpirtit të ndërtesës.
Arkitektura dhe dizajni i brendshëm ka të bëjë me ripërdorimin, modelimin dhe përcaktimin e hapësirave pa ndonjë dobi të tanishme. Është një mënyrë e re ekologjike e përdorimit të hapësirave boshe të urbanizmit për t’u dhënë atyre një kuptim krejt të ri. Sidoqoftë, nuk ka të bëjë me ndryshimin e hapësirës, por me ripërdorimin e saj pa ndryshuar thelbin e saj me ndryshime të thjeshta, të arritshme dhe në modë. Mund të konsiderohet një lloj revolucionar i artit, i mirë me mjedisin dhe jashtëzakonisht i dobishëm për shoqërinë tonë gjithnjë në zgjerim.

Arkitektura e brendshme është përgjegjëse për rikonceptimin e hapësirave para-ekzistuese. Objektivi i tij është të japë përdorime të reja për një ndërtesë ose një pjesë të saj. Kjo është arsyeja pse ajo lidhet me arkitekturën e qëndrueshme dhe dizajnin e brendshëm.
Kështu, kjo qasje merr parasysh larminë e përdorimeve që mund t’u jepen ndërtesave. Duke rimenduar paraqitjen e brendshme, një atmosferë e re mund t’i jepet sipërfaqes. Ky do të ishte koncepti më i afërt me stilimin.
Por gjithashtu mund ta përdorni për qëllime më revolucionare. Projektet e brendshme mund të jenë aq të thjeshta sa një reformë e aksesit ose aq të përpunuara sa një dorëheqje e shpirtit të ndërtesës.

Dizajni i Prezantimit

Dizajni i prezantimit është çdo prezantim ose prezantim zyrtar i një teme, i përdorur zakonisht për prezantime gojore, të tilla si ekspozita universitare ose projekte biznesi. Është një mjet i shkëlqyer për të arritur një hyrje të mirë dhe lehtëson angazhimin fillestar të audiencës në përmbajtjen që do të diskutohet.
Është mbështetja për prezantimin gojor të një teme. Mund të përdoret në ekspozitat universitare, prezantimet e tezave, propozimet në punë, etj. Itshtë një mjet themelor për të promovuar komunikimin masiv dhe për të dhënë një mbështetje. A do të flasim për diçka të bërë apo për një projekt? A duam të shtojmë partnerë, të bindim, të shesim, të eksitojmë? Na duhet një model prezantimi.